עבודת צוות – עצות, יתרונות ומאפיינים

הרצאה ו/או סדרה של מספר מפגשים (התאמת המבנה עפ"י בקשה ועניין).

נושאים מרכזיים: השלם כיותר מסך חלקיו, הצבת מטרות ויעדים משותפים, חלוקת עבודה, קבלת החלטות, מיומנויות של שיח והקשבה, יצירת שותפות אמיתית.

נושאים נוספים: איתור ומינוף חוזקות אישיות בצוות, לדעת להתייעץ, שימת דגש על היתרונות הרבים בעבודת הצוות.