מילים מחוללות מציאות

הרצאה שמתאימה להורים ולצוותי חינוך עם דגש על הדינמיקה בכיתה.

נושאים מרכזיים: כוחן של מילים, מה ילדים צריכים, פסיכולוגיה חיובית, תקשורת מקדמת, מילים מעצימות, סמכות וגבולות.

נושאים נוספים: פרמידת הצרכים של מאסלו, כבוד, דוגמה אישית, זיהוי והעצמת חוזקות.