כשילדים פוגשים מסך

נושאים מרכזיים: השלכות המסכים על חיינו, בריונות ברשת, רקע ומידע עדכני, כלים להתמודדות, למי פונים?

נושאים נוספים: התאבדות בעקבות בריונות ברשת, סינון תכנים, הצבת גבולות, תקשורת ושיח בבית, תיווך תכנים, המרכז הישראלי לגמילת ילדים ממסכים, יצירת סביבה בריאה בבית, דוגמא אישית ועוד.