כוחן של מילים בעבודה החינוכית

הרצאה או סדרת מפגשים עפ"י בקשה.

נושאים מרכזיים: פסיכולוגיה חיובית, תקשורת מקדמת, מילים מעצימות, מילים מייצרות הצלחה, סמכות וגבולות.

נושאים נוספים: פירמידת הצרכים של מאסלו, כבוד, דוגמה אישית, זיהוי והעצמת חוזקות, ניהול כיתה.