"טובים השניים מן האחד" – יצירת שיח של שותפות עם הורי בית הספר

הרצאה ו/או סדרה של מספר מפגשים (התאמת המבנה עפ"י בקשה ועניין).

נושאים מרכזיים: כיצד מייצרים שיח אפקטיבי, מיומנויות הקשבה, ערכה של שיחת משוב.

נושאים נוספים: נגיעה במיומנויות מעולם הגישור, חשיבותה של תחושת השייכות, פיתוח ההבנה כי לכולנו אותם אינטרסים ואנחנו באותו הצד.