טובות השתיים מן האחת – סוגיות בתקשורת בין אמהות לבנות

סדרה של כ 8 מפגשים. עד 5 זוגות של אמהות ובנות.

נושאים מרכזיים: בניית אמון, תקשורת הדדית, הקשבה, פתרון קונפליקטים ועוד.

נושאים נוספים: גיל ההתבגרות, בניית זהות, פיתוח עצמאות מול קבלת גבולות ועוד.

המפגשים מועברים באופן חוויתי: יצירה, משחקי תפקידים, סרטונים, משחקי תפקידים ועוד.