גיל ההתבגרות במאה ה 21 – שיח אקטואלי

הרצאה ו/או סדרה של מספר מפגשים (התאמת המבנה עפ"י בקשה ועניין).

נושאים מרכזיים: אתגרי גיל ההתבגרות, מה מייחד את השלב ההתפתחותי הזה, סממנים רגשיים והתנהגותיים, מתבגרים בעולם המדיה של המאה ה 21, זיהוי מצוקות ונורות אזהרה.

נושאים נוספים: תקשורת, מה ילדים צריכים, אמפתיה בתוך מצבי קונפליקט, דרכי התמודדות עם האתגרים.