בין קורונה לשפיות – יצירת סדר בעולם של אי וודאות

הרצאה/ שיח של שאלות ותשובות.

נושאים מרכזיים: איך מייצרים שגרה ב"אין שגרה", ניהול הבית מרחוק, איזון בין רצוי למצוי, לדעת לשחרר…

נושאים נוספים: ערכים מובילים, הגדלת אחריות אצל הילדים, בניית תקשורת מיטיבה ותחושת ביטחון.