בואו נְתַקְשֵר משפחה – תקשורת איכותית בהורות

הרצאה ו/או סדרה של מספר מפגשים (התאמת המבנה עפ"י בקשה ועניין).

נושאים מרכזיים: מהי תקשורת, כיצד מייצרים תקשורת דו כיוונית, סגנונות תקשורת וכיצד ניתן וליישם אותם בהורות.

נושאים נוספים: כיצד מלמדים ילדים לתקשר? תקשורת בגילאים שונים, קבלת ונתינת משובים והוקרות.

הערה: המפגשים מועברים יחד עם תמיר שטיין. קולגה וחבר. מאמן ומנחה סדנאות.